خبرخوان

آرشیو "گنبد (مسجد الگو)"

سرکشی از مسجد الگو روستای حسن آباد ناحیه گنبدکاووس

سرکشی از مسجد الگو روستای حسن آباد ناحیه گنبدکاووس

سرکشی از مسجد الگو روستای حسن آباد ناحیه گنبدکاووس با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه و تیم نظارت و سرکشی انجام گردید در این نشست صمیمی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه ، امام جماعت و هیئت امنای و فرمانده پایگاه را نسبت به وظایف...

سرکشی از مسجد الگو -روستای قوینلی ناحیه گنبد

سرکشی از مسجد الگو -روستای قوینلی ناحیه گنبد

سرکشی از مسجد الگو -روستای قوینلی ناحیه گنبد با حضور امام جماعت مسجد و فرمانده پایگاه برادر و خواهر و هیئت امنای مسجد در مسجد جامع روستا و با حضور تیم سرکشی از مساجد الگو ناحیه برگزار گردید. ...

دیداربا امام جماعت،فرمانده پایگاه بسیج،هیئت امناءمسجد عسگریه با فرماندهی ناحیه گنبد

دیداربا امام جماعت،فرمانده پایگاه بسیج،هیئت امناءمسجد عسگریه با فرماندهی ناحیه گنبد

فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه گنبدکاووس با امام جماعت،فرمانده پایگاه بسیج حضرت امام خمینی(ره)،فرمانده پایگاه مکرمه ، هیئت امنا و خادم مسجدعسگریه از حوزه امام رضا(ع) دیدار داشتند.این نشست درخصوص طرح مساجد الگو و برنامه...

سرکشی از مسجد امام رضا(ع) درطرح مساجدالگو “ناحیه گنبد”

سرکشی از مسجد امام رضا(ع) درطرح مساجدالگو “ناحیه گنبد”

درطرح مساجد الگو مسئول تعلیم وتربیت ناحیه به همراه تیم سرکشی ضمن شرکت در نماز جماعت مغرب وعشاء از مسجد امام رضا(ع)-حوزه امام رضا(ع) سرکشی بعمل آوردند.دراین سرکشی امام جماعت،هیئت امناءمسجد،فرمانده پایگاه از برنامه هایی که...

سرکشی از مسجدرضوی درطرح مساجدالگو “ناحیه گنبد”

سرکشی از مسجدرضوی درطرح مساجدالگو “ناحیه گنبد”

درطرح مساجد الگو مسئول تعلیم وتربیت ناحیه به همراه تیم سرکشی ضمن شرکت در نماز جماعت مغرب وعشاء از مسجد رضوی حوزه امام رضا(ع) سرکشی بعمل آوردند.دراین سرکشی امام جماعت،هیئت امناءمسجد،فرمانده پایگاه از برنامه هایی که در...

سرکشی از مسجد پنج تن آل عبا درطرح مساجدالگو”ناحیه گنبد”

سرکشی از مسجد پنج تن آل عبا درطرح مساجدالگو”ناحیه گنبد”

درطرح مسجد محوری از مسجد پنج تن آل عبا حوزه رسالت توسط تیم نظارت تعلیم وتربیت ناحیه سرکشی بعمل آمد.دراین نظارت ابتداامام جماعت مسجد،فرمانده پایگاه بسیج وهیئت امناء گزارشاتی از برنامه هایی که اجرا شده و درآینده اجرا...

سرکشی از مسجدعلوی درطرح مساجدالگو”ناحیه گنبد”

سرکشی از مسجدعلوی درطرح مساجدالگو”ناحیه گنبد”

درطرح مسجد محوری از مسجدعلوی حوزه رسالت سرکشی ونظارت بعمل آمد.تیم نظارتی تعلیم وتربیت ناحیه از مساجدالگو در این جلسه از امام جماعت،فرمانده پایگاه بسیج برادران درخصوص برنامه هایی که در مسجد اجرا می گردد گزارشاتی را...

سرکشی ازمسجد باب الحوائج درطرح مساجد الگو”ناحیه گنبد”

سرکشی ازمسجد باب الحوائج درطرح مساجد الگو”ناحیه گنبد”

درطرح مسجد محوری و مساجد الگو  از مسجد باب الحوائج -حوزه فجر سرکشی و نظارت بعمل آمد. دراین سرکشی ابتدا امام جماعت مسجدنسبت به برنامه هایی که در مسجد اجرا می شود گزارشاتی ارائه فرمودند. فرمانده پایگاه بسیج برادران...

سرکشی ازمسجدامام رضا(ع) درطرح مساجد الگو”ناحیه گنبد”

سرکشی ازمسجدامام رضا(ع) درطرح مساجد الگو”ناحیه گنبد”

تیم سرکشی مساجد الگو درطرح مسجد محوری از مسجد امام رضا(ع) -حوزه فجر سرکشی بعمل آوردند.دراین سرکشی امام جماعت مسجد-فرمانده پایگاه بسیج برادران و خواهران -هیئت امناء از برنامه هایی که درمسجد اجرا می شود گزارشاتی را ارائه...

سرکشی ازمسجدحضرت ابوالفضل(ع) درطرح مساجد الگو”ناحیه گنبد”

سرکشی ازمسجدحضرت ابوالفضل(ع) درطرح مساجد الگو”ناحیه گنبد”

درطرح مسجد محوری سرپرست ناحیه گنبد به اتفاق مسئول تعلیم وتربیت ناحیه از مسجد امام جعفرصادق(ع) حوزه فجر سرکشی بعمل آوردند.فرمانده پایگاه بسیج و هیئت امناءمسجد از برنامه های خود گزارشاتی را ارائه نمودند. ...