خبرخوان

آرشیو "گمیشان(صالحین)"

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج گمیشان

قرارگاه صالحین ناحیه مقاومت بسیج گمیشان

قرارگاه صالحین ناحیه با حضور فرماندهان و مسئولین تعلیم و تربیت و اعضای ستاد جوانه های ناحیه با موضوعات اجرای طرح تعالی مربیان ، سرکشی و کیفی سازی گروه های صالحین و تشکیل ستاد جوانه های صالحین و هماهنگی اجرای افتتاحیه طرح...

جلسه عرضی و توجیهی تعلیم وتربیت حوزه های ناحیه گمیشان

جلسه عرضی و توجیهی تعلیم وتربیت حوزه های ناحیه گمیشان

جلسه عرضی و توجیهی مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های مقاومت ناحیه گمیشان با موضوعات . پیگیری حلقه کودکان و نونهال . هماهنگی طرح تعالی مربیان .مربیان قرانی و برنامه حلقات مختص ماه مبارک رمضان در مورخه 97/3/5 برگزار گردید. ...

قرارگاه صالحین ناحیه گمیشان

قرارگاه صالحین ناحیه گمیشان

قرارگاه صالحین ناحیه گمیشان با حضور فرمانده ناحیه و اعضای قرارگاه و با موضوعات .پیگیری و ارائه گزارش فرمانده حوزه ها از وضعیت حلقات و برنامه های تعلیم وتربیت،زمان اجرای طرح تعالی مربیان ، تبیین دستور العمل طرح صراط برای...

جلسه حلقه مربیان حوزه عفاف ناحیه گمیشان

جلسه حلقه مربیان حوزه عفاف ناحیه گمیشان

جلسه مربیان حوزه عفاف ناحیه گمیشان با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه در مورخه 97/2/26 با موضوعات مشکلات و موانع حلقات ، برنامه های خاص ماه مبارک رمضان در حلقات ، پیگیری برگزاری حلقه های سرگروه ها برگزار گردید. ...

سرکشی از حلقه متربیان ناحیه گمیشان

سرکشی از حلقه متربیان ناحیه گمیشان

سرکشی از حلقه متربیان پایگاه شهیده رقیه رضائی توسط مسئول تعلیم و تربیت ناحیه در مورخه 97/2/26 صورت گرفت که در این حلقه در مورد مباحث تربیتی و اخلاق و مسائل شرعی به خصوص احکام خاص ماه رمضان بحث و رفع شبهات از طرف مسئول تعلیم و...

قرارگاه صالحین ناحیه گمیشان در تاریخ 97/2/8 برگزار گردید

قرارگاه صالحین ناحیه گمیشان در تاریخ 97/2/8 برگزار گردید

قرارگاه صالحین ناحیه گمیشان در مورخه 97/2/8 با موضوعات:برسی برنامه های ابلاغی سال 97، کیفی سازی حلقات سرگروه ها و مربیان  ،جلسات عرضی و توجیهی تعلیم وتربیت حوزه های مقاومت ، کیفی سازی حلقات صالحین ، زمانبندی برگزاری حلقات...

برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه گمیشان 97/2/2

برگزاری حلقه سرمربیان ناحیه گمیشان 97/2/2

حلقه سرمربیان ناحیه گمیشان با موضوعات :برسی موانع و آسیبهای حلقه های صالحین بویژه حلقات سرگروه ها ، برسی نیاز های حلقات متربیان از لحاظ محتوایی ،راهکارهای جلو گیری از نفوذ افکار انحرافی در حلقات و پیگیری استادیار محترم...

بازدید حلقه صالحین شهید باکری حوزه بعثت ناحیه گمیشان

بازدید حلقه صالحین شهید باکری حوزه بعثت ناحیه گمیشان

بازدید حلقه صالحین شهید باکری حوزه بعثت ناحیه گمیشان با حضور مسئول تعلیم و تربیت حوزه و ناحیه خ ...

جلسه تبیین و روشنگری فتنه مدرن با امامان جمعه و جماعات  ناحیه گمیشان برگزار گردید

جلسه تبیین و روشنگری فتنه مدرن با امامان جمعه و جماعات ناحیه گمیشان برگزار گردید

جلسه تبیین و روشنگری با امامان جماعت ناحیه گمیشان در تاریخ96/10/17 با سخنرانی مسئول عقیدتی سیاسی ناحیه برگزار گردید ...

سرکشی از حلقه متربیان نوع الف ناحیه گمیشان

سرکشی از حلقه متربیان نوع الف ناحیه گمیشان

بازدید از حلقه شهید سقلی با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیهو حوزه محمد رسول ال... ...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >