خبرخوان

آرشیو "گرگان(صالحین)"

جلسه حلقه سرمربیان برادر سپاه گرگان برگزار شد.

جلسه حلقه سرمربیان برادر سپاه گرگان برگزار شد.

جلسه حلقه سرمربیان برادر ناحیه گرگان با حضور اعضا برگزار شد.در این جلسه گزارشی از فعالیت های حوز ه های مقاومت توسط سرمربیان ارائه شد .در این جلسه در خصوص نحوه اجرای طرح جوان های صالحین وبرنامه های مسجد مورد بررسی قرار...

جلسه توجیه ارکان مسجد در طرح شهید بهنام محمدی:ناحیه گرگان

جلسه توجیه ارکان مسجد در طرح شهید بهنام محمدی:ناحیه گرگان

جلسه توجیح ارکان مسجد با موضوع طرح شهید بهنام محمدی در مسجد جامع شهر قرق برگزارشد.در این جلسه نحوه اجرای طرح مورد بچت وگفتگو قرار...

جلسه توجیه ارکان مسجد در طرح شهید بهنام محمدی:ناحیه گرگان

جلسه توجیه ارکان مسجد در طرح شهید بهنام محمدی:ناحیه گرگان

جلسه توجیه ارکان مسجد در خصوص طرح شهید بهنام محمدی( پیوند مسجد ومدرسه) با اعضای هیات امنا و امام جماعت مسجد جامع شهر قرق برگزار شد در این جلسه  نحوه  اجرای طرح ،باحضور   ارکان مسجد هدف،مورد بررسی قرار...

جلسه حلقه سرمربیان بردار وخواهر.ناحیه گرگان

جلسه حلقه سرمربیان بردار وخواهر.ناحیه گرگان

جلسه حلقه سرمربیان خواهر وبرادر با حضور استادیاران و سرمربیان حوزه های مقاومت در تاریخ 97/3/8در سالن جلسات ناحیه گرگان برگزار شد.در این جلسه در خصوص نحوه  اجرای طرح شهید بهنام محمدی وقرارگاه اعتلای بسیج مورد بررسی قرار...

ششمین جلسه دوره توانمند سازی ارکان صالحین .ناحیه گرگان

ششمین جلسه دوره توانمند سازی ارکان صالحین .ناحیه گرگان

ششمین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین ناحیه گرگان با حضور استاد صیادی و موضوع ارتباط کلامی وغیر کلامی سرگروه با متربیان برگزار...

پنجمین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین .ناحیه گرگان

پنجمین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین .ناحیه گرگان

پنجمین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین با حضور استاد صیادی با موضوع همدلی برگزار...

قرارگاه صالحین.ناحیه گرگان

قرارگاه صالحین.ناحیه گرگان

قرارگاه صالحین ناحیه گرگان امروز(شنبه97/3/5 )با حضور فرماندهان حوزه های برادر و خواهر در سالن جلسات ناحیه برگزار شد.در این جلسات درخصوص افزایش حلقات صالحین برابر دستور سردار فرماندهی محترم ابلاغ شد.مصوب گردید که افزایش...

چهارمین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین ناحیه گرگان

چهارمین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین ناحیه گرگان

چهارمین جلسه دوره توانمند سازی ارکان صالحین با موضوع ارتباط موثر برگزار...

سومین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین ناحیه گرگان

سومین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین ناحیه گرگان

سومین جلسه دوره توانمندسازی ارکان صالحین با حضور استادیار شبکه صالحین حضرت حجت الاسلام و المسلمین نامدار  در ناحیه گرگان برگزار...

سلسه جلسات دوره تربیتی (دوره  توانمند سازی ارکان صالحین).ناحیه گرگان

سلسه جلسات دوره تربیتی (دوره توانمند سازی ارکان صالحین).ناحیه گرگان

سلسه جلسات تربیتی(دوره توانمند سازی ارکان صالحین)با حضور استاد صیادی دکترای روانشناسی وسطح چهارم حوزه علمیه در سالن جلسات ناحیه گرگان برگزار...