اعطای 20 فقره وام قرض الحسنه به ارکان صالحین ناحیه گرگان

اعطای 20 فقره وام قرض الحسنه به ارکان صالحین ناحیه گرگان

طی هماهنگی معاونت تعلیم و تربیت سپاه ناحیه گرگان با بانک های انصار و رسالت تعداد 20 فقره وام قرض الحسنه به ارکان صالحین این ناحیه اعطاء...