خبرخوان

آرشیو "گالیکش (مسجد الگو)"

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش برگزاری حلقه سرمربیان باحضور امام جمعه محترم شهرستان در مسجد طرح مسجد محوری شهرستان گالیکش.

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش

این نشست در تاریخ96/12/23 در دفتر امام جمعه محترم شهرستان برگزار و با حضور امام جمعه محترم(استادیار).رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان(معین استادیار).فرمانده محترم ناحیه، مسئول تعلیم و تربیت و تمامی سرمربیان حوزه های...

برگزاری  حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع )-ناحیه گالیکش

برگزاری حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع )-ناحیه گالیکش

در تاریخ 96/12/20 در مسجد امام جعفر صادق (ع) روستای صادق آباد حلقه مربیان حوزه امام رضا ع  برگزار...

جلسه ی مسجد محوری مسجد امام حسین(ع)-ناحیه گالیکش

جلسه ی مسجد محوری مسجد امام حسین(ع)-ناحیه گالیکش

این جلسه در مورخ 96/10/27 با حضور فرمانده ی محترم حوزه و فرمانده ی پایگاه، هیئت امنا خادم مسجد در مسجد امام حسین(ع) برگزار گردید در این جلسه که بعد نماز جماعت مغرب و عشا برگزار گردید پیرامون برنامه های پیش رو مخصوصا برنامه...

برگزاری قرارگاه ناحیه ای طرح مسجد محوری-ناحیه گالیکش

برگزاری قرارگاه ناحیه ای طرح مسجد محوری-ناحیه گالیکش

در تاریخ1396/10/13 در مکان ناحیه گالیکش با حضور کلیه اعضای قرارگاه ناحیه ای از قبیل:امام جمعه محترم، استادیارمحترم، فرمانده محترم،مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه ناحیه، رئیس ستاد تبلیغات محترم شهرستان، جانشین محترم ،...

برگزاری قرارگاه ناحیه ای طرح مسجد محوری ناحیه گالیکش

برگزاری قرارگاه ناحیه ای طرح مسجد محوری ناحیه گالیکش

در تاریخ96/09/14 قرارگاه ناحیه ای طرح مسجد محوری با حضور روحانیون مساجد جامعه هدف و استادیار ناحیه برگزار...

برگزاری جلسه مسجد محوری با حضور سرمربیان و استاد یار ناحیه گالیکش

برگزاری جلسه مسجد محوری با حضور سرمربیان و استاد یار ناحیه گالیکش

در اردو حلقه سرمربیان نشست طرح مسجد محوری ناحیه گالیکش با محوریت برنامه های پیشنهادی از سوی مسجد برگزار...

برگزاری نشست توسط مسئول تعلیم و تربیت ناحیه گالیکش در مسجد هدف طرح مسجد محوری

برگزاری نشست توسط مسئول تعلیم و تربیت ناحیه گالیکش در مسجد هدف طرح مسجد محوری

در تاریخ 96/07/25 در مسجد روستای صادق آباد حاج آقای جاهدی نشست بصیرتی ، تربیتی و معرفتی برگزار کردند که تمامی نماز گزاران مسجد  و هیئت امنا و اعضای شورای پایگاه و روستا در این نشست حضور...

حضور تیم شورای ناحیه گالیکش درنماز جماعت مسجد هدف طرح مسجد محوری

حضور تیم شورای ناحیه گالیکش درنماز جماعت مسجد هدف طرح مسجد محوری

اعضای تیم شورای ناحیه گالیکش با حضور در مسجد امام جعفر صادق(ع) روستای صادق آباد و بررسی پتانسیل های مسجد در نماز جماعت این مسجد شرکت کردند.که فرنانده محترم ناحیه و مسئول محترم نمایندگی ولی فقیه در این مسجد حضور بهم...

برگزاری جلسه طرح مسجد محوری در مسجد امام جعفر صادق(ع) صادق آباد گالیکش

برگزاری جلسه طرح مسجد محوری در مسجد امام جعفر صادق(ع) صادق آباد گالیکش

این جلسه در تاریخ 96/07/25 با حضور مدیران ناحیه و هیئت امنا و شورای پایگاه و شورای روستا برگزار...

برگزاری جلسه ای قرارگاه ناحیه ای مساجد ناحیه گالیکش

برگزاری جلسه ای قرارگاه ناحیه ای مساجد ناحیه گالیکش

ر تاریخ 1396/7/19 روز چهارشنبه جلسه ای باعنوان قرارگاه ناحیه ای مساجد با حضور جاعضای ناحیه ای قرارگاه برگزار گردیده...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >