خبرخوان

آرشیو "گالیکش (ابتکارات)"

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش برگزاری حلقه سرمربیان باحضور امام جمعه محترم شهرستان در مسجد طرح مسجد محوری شهرستان گالیکش.

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش

این نشست در تاریخ96/12/23 در دفتر امام جمعه محترم شهرستان برگزار و با حضور امام جمعه محترم(استادیار).رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان(معین استادیار).فرمانده محترم ناحیه، مسئول تعلیم و تربیت و تمامی سرمربیان حوزه های...

بازدید علمی بسیجیان حوزه حضرت زینب(س)ناحیه گالیکش

بازدید علمی بسیجیان حوزه حضرت زینب(س)ناحیه گالیکش

بسیجیان حوزه حضرت زینب(س) ناحیه گالیکش از سیلو شهرستان...

تهیه محتوای تربیتی برای حلقه سرمربیان ناحیه گالیکش

تهیه محتوای تربیتی برای حلقه سرمربیان ناحیه گالیکش

در جلسه مهر ماه جزوه هایی با محتوای صالحین(تربیتی،مهارتی،تربیتی)برای بالا بردن سطح ارتقاء سرمربیان ناحیه تهیه و به آنها تحویل داده...