خبرخوان

آرشیو "کردکوی(صالحین)"

برگزاری حلقه مربیان خرداد ماه توسط حوزه کوثر ناحیه کردکوی انجام شد

برگزاری حلقه مربیان خرداد ماه

حلقه مربیان شهید طهماسب قلی زمانی حوزه بسیج کوثر روز یکشنبه مورخه97/3/27 با حضور سرمربی محترم حوزه خانم مقدم وجمعی از مربیان در حوزه بسیج خواهران با موضوع فعالیت های دوست و دشمن در بحث کار های فرهنگی برگزار...

برگزاری حلقه مربیان توسط حوزه های خواهران ناحیه کردکوی انجام شد

برگزاری حلقه مربیان

در این جلسه که در تاریخ 97/2/19 در مکان حوزه خواهران برگزار شد سرمربی محترم در مورد فریضه مهم روزه بیاناتی را داشتند وماه رمضان بهترین فرصت برای فریضه مهم امر به معروف می باشد ودر پایان به سوالات مربیان محترم پاسخ...

برگزاری حلقه مربیان توسط حوزه های خواهران ناحیه کردکوی انجام شد

برگزاری حلقه مربیان

در این جلسه که در تاریخ 97/01/22در مکان حوزه خواهران برگزار شد سرمربی محترم  در مورد آسیب شناسی فرهنگی-اجتماعی  با استفاده از سخنان حضرت آقا صحبت کردند ودر مورد هریک از آسیب ها به صورت مفصل توضیحاتی را...

برگزاري حلقه سرگروهها پایگاه بنت الهدی صدر توسط حوزه كوثر ناحيه كردكوي برگزار گرديد

برگزاري حلقه سرگروهها پایگاه بنت الهدی صدر

اين حلقه در روز یک شنبه مورخه 96/12/20در پایگاه بنت الهدي صدر حوزه كوثر با حضور فرمانده و مسئول تعلیم و تربیت حوزه و مربی محترم برگزار شد در این جلسه فرمانده حوزه  بسیج کوثر از زحمات مربی محترم پایگاه و فرمانده محترم...

برگزاري  حلقه سرگروههای شهید بابائی پایگاه ام کلثوم توسط حوزه كوثر ناحيه كردكوي برگزار گرديد

برگزاري حلقه سرگروههای شهید بابائی پایگاه ام کلثوم

اين حلقه در تاریخ 96/12/17روز پنج شنبه با حضور مربی محترم پایگاه و جمعی از سرگروهها و مسئول تعلیم وتربیت حوزه کوثر برگزار شد. موضوع این جلسه احسان و نیکی به والدین  و همچنين در مورد تربیت فرزند صالح...

برگزاري حلقه سرگروه های شهید عبدالحسین برونسی توسط حوزه فاطمه الزهرا(س) ناحيه كردكوي برگزار گرديد

برگزاري حلقه سرگروه های شهید عبدالحسین برونسی

اين حلقه که هفته گذشته برگزار گرديد با تلاوت سوره کوثر شروع شد و در ادامه مربی محترم به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) در مورد شخصیت والای آن حضرت مطالبی را بیان...

برگزاري حلقه سرگروه های شهید علم الهدی توسط حوزه فاطمه الزهرا(س) ناحيه كردكوي برگزار گرديد

برگزاري حلقه سرگروه های شهید علم الهدی

اين حلقه كه هفته گذشته برگزار گرديد با تلاوت سوره کوثر شروع شد و موضوع آن آشنایی با فضایل حضرت زهرا(س)...

برگزاري حلقه سرگروه های شهیده شهربانو نجاتی توسط حوزه فاطمه الزهرا(س) ناحيه كردكوي برگزار گرديد

برگزاري حلقه سرگروه های شهیده شهربانو نجاتی

در اين حلقه که هفته گذشته برگزار گرديد  با تلاوت آیات قرآن شروع ش. در اين جلسه  فرمايشات مقام معظم رهبری در مورد جایگاه زن بيان...

برگزاري حلقه سرگروه های شهیده طیبه واعظی توسط حوزه فاطمه الزهرا(س) ناحيه كردكوي برگزار گرديد

برگزاري حلقه سرگروه های شهیده طیبه واعظی

در این حلقه که در تاریخ 96/12/16در مکان پایگاه مقاومت برگزار شد مربی محترم در مورد آداب معاشرت بحث و گفتگو...

برگزاري حلقه سرگروه های شهید اسماعیل زاهد پور توسط حوزه فاطمه الزهرا(س) ناحيه كردكوي برگزار گرديد

برگزاري حلقه سرگروه های شهید اسماعیل زاهد پور

در این حلقه که در تاریخ 96/12/16در مکان پایگاه مقاومت برگزار شد در مورد شخصیت حضرت زهرا(س) بحث وگفتگو...