حوزه بسیج کوثر ناحیه کردکوی

حوزه بسیج کوثر ناحیه کردکوی

سردار سلیمانی در اجلاسیه روز جهانی مسجد مسجد یک قرار گاه است وتاثیر آن برکل جامعه است نه فقط محیط خود آن مسجد اگر مقیاس ما فقط محیط خود مسجد باشد باخته ایم همه دعوای ما با عالم غرب ودر عالم اسلام برسر مسجد است تربیت...