خبرخوان

آرشیو "مهارتی"

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

اردوی حلقه ویژه شهید احمد برزمینی پایگاه حضرت رقیه(س)حوزه حضرت زینب (س) ناحیه رامیان در تاریخ97/04/25 در محل مزار شهید گمنام اردوگاه صالحین شیرآباد برگزار گردید .این برنامه توسط تعلیم و تربیت بسیج ناحیه مورد سرکشی قرار...

افتتاحیه طرح جوانه های صالحین ناحیه گمیشان

افتتاحیه طرح جوانه های صالحین ناحیه گمیشان

افتتاحیه طرح جوانه های صالحین ناحیه مقاومت بسیج گمیشان در تا ریخ 97/3/29 در محل ناحیه و با حضور اعضای ستاد طرح در سطح ناحیه و حوزه و پایگاه برگزار گردید. ...

مهم ترین مولفه ی تاثیرگذای کارهای فرهنگی

مهم ترین مولفه ی تاثیرگذای کارهای فرهنگی

اصل در یک نظام تربیتی ،فکری وفرهنگی سرمایه گذاری بر مخاطب است نه برنامه. این بدین معنی نیست که برنامه نظم وترتیب نداشته باشد یا برنامه مناسب نداشته باشیم ،بلکه باید برنامه با مدل مناسب وکارآمد ومنظم ارائه شود منتهی در...

نظارت مسئولین استان از برگزاری دوره شورای پیشگام ناحیه گالیکش

نظارت مسئولین استان از برگزاری دوره شورای پیشگام ناحیه گالیکش

این دوره آموزشی که در تاریخ19 و20 مهر ماه1396 در مکان آموزش پرورش شهرستان گالیکش برگزار گردید برادر یوری از مسئولین استانی سازمان بسیج دانشآموزی از نحوه برگزاری دوره نظارت بعمل آورد. ضمنا در روز اول برگزاری دوره مسئولین...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگام حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگام حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاري كلاس تشكيلات شناسي بسيج باسخنراني ب جانشين محترم ناحيه گاليكش در نمازخانه اداره آموزش وپرورش شهرستان گاليكش برگزار...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

کلاس بسيج شناسي (تاريخچه بسيج ،جذب بسيج وماموريت هاي بسيج )با سخنراني برادر سايري در آموزش واحدهاي شوراي مقاومت برگزاري گرديد...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

آموزش شوراي پيشگام كلاس خودسازي  درنمازخانه آموزش وپرورش شهرستان گاليكش برگزار...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

آموزش شوراي پيشگام كلاس بسيج شناسي توسط جناب برادرمحمدنژاد درنمازخانه آموزش وپرورش شهرستان گاليكش برگزار...