خبرخوان

آرشیو "مساجد الگو"

همایش روز جهانی مسجد ناحیه آزادشهر

همایش روز جهانی مسجد ناحیه آزادشهر

همزمان با روز جهانی مسجد همایش تجلیل از پایگاه های برتر مسجد محور شهرستان آزادشهر در امام زادگان آق امام با حضور فرمانده محترم سپاه آزادشهر امام جمعه محترم شهرستان ریاست محترم سازمان تبلیغات روحانیون و هیئت امنا مساجد و...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه مسئول بازرسی ناحیه ازحلقه صالحین مسجدنورانی شهرستان. ناحیه مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه مسئول بازرسی ناحیه ازحلقه صالحین مسجدنورانی شهرستان. ناحیه مراوه تپه

مسئول تعلیم وتربیت ناحیه حاج آخوندپای گذار بهمراه مسئول محترم بازرسی ناحیه برادرپاسداریاسرقزلسفلی ازحلقه صالحین و کلاسهای قرآنی اوقات فراغت تابستانی مسجدنورانی این شهرستان سرکشی ونظارت بعمل آورده وبه متربیان نمونه...

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش برگزاری حلقه سرمربیان باحضور امام جمعه محترم شهرستان در مسجد طرح مسجد محوری شهرستان گالیکش.

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش

این نشست در تاریخ96/12/23 در دفتر امام جمعه محترم شهرستان برگزار و با حضور امام جمعه محترم(استادیار).رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان(معین استادیار).فرمانده محترم ناحیه، مسئول تعلیم و تربیت و تمامی سرمربیان حوزه های...

سرکشی ازمساجد الگو طرح مسجد محوری “ناحیه گنبدکاووس”

سرکشی ازمساجد الگو طرح مسجد محوری “ناحیه گنبدکاووس”

سرکشی از مسجد الگو "مسجد المهدی"حوزه رسالت توسط مسئول تعلیم وتربیت ناحیه و فرمانده حوزه رسالت انجام گردید. دراین سرکشی امام جماعت،هیئت امنا،خادم مسجدو فرمانده پایگاه از اجرای برنامه های مسجد گزارشات خود را ارائه...

سرکشی از مساجد الگو طرح مسجد محوری”ناحیه گنبدکاووس”

سرکشی از مساجد الگو طرح مسجد محوری”ناحیه گنبدکاووس”

در راستای طرح مسجد محوری مسئول تعلیم وتربیت ناحیه به همراه فرمانده حوزه رسالت از مسجد الگو"مسجد کاظمیه"سرکشی بعمل آوردند.سرکشی با شرکت درنمازجماعت مغرب وعشاء پایان یافت.امام جماعت مسجددر راستای ترویج کتاب خوانی کتاب...