خبرخوان

آرشیو "مساجد الگو"

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش برگزاری حلقه سرمربیان باحضور امام جمعه محترم شهرستان در مسجد طرح مسجد محوری شهرستان گالیکش.

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش

این نشست در تاریخ96/12/23 در دفتر امام جمعه محترم شهرستان برگزار و با حضور امام جمعه محترم(استادیار).رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان(معین استادیار).فرمانده محترم ناحیه، مسئول تعلیم و تربیت و تمامی سرمربیان حوزه های...

سرکشی ازمساجد الگو طرح مسجد محوری “ناحیه گنبدکاووس”

سرکشی ازمساجد الگو طرح مسجد محوری “ناحیه گنبدکاووس”

سرکشی از مسجد الگو "مسجد المهدی"حوزه رسالت توسط مسئول تعلیم وتربیت ناحیه و فرمانده حوزه رسالت انجام گردید. دراین سرکشی امام جماعت،هیئت امنا،خادم مسجدو فرمانده پایگاه از اجرای برنامه های مسجد گزارشات خود را ارائه...

سرکشی از مساجد الگو طرح مسجد محوری”ناحیه گنبدکاووس”

سرکشی از مساجد الگو طرح مسجد محوری”ناحیه گنبدکاووس”

در راستای طرح مسجد محوری مسئول تعلیم وتربیت ناحیه به همراه فرمانده حوزه رسالت از مسجد الگو"مسجد کاظمیه"سرکشی بعمل آوردند.سرکشی با شرکت درنمازجماعت مغرب وعشاء پایان یافت.امام جماعت مسجددر راستای ترویج کتاب خوانی کتاب...