خبرخوان

آرشیو "مراوه تپه(صالحین)"

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه مسئول بازرسی ناحیه ازحلقه صالحین مسجدنورانی شهرستان. ناحیه مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه مسئول بازرسی ناحیه ازحلقه صالحین مسجدنورانی شهرستان. ناحیه مراوه تپه

مسئول تعلیم وتربیت ناحیه حاج آخوندپای گذار بهمراه مسئول محترم بازرسی ناحیه برادرپاسداریاسرقزلسفلی ازحلقه صالحین و کلاسهای قرآنی اوقات فراغت تابستانی مسجدنورانی این شهرستان سرکشی ونظارت بعمل آورده وبه متربیان نمونه...

همراهی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه با فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه.ناحیه مراوه تپه

همراهی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه با فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه.ناحیه مراوه تپه

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه حاج آخوندپای گذاربا فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)برادربسیجی عابدستاری درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه همراهی و همکاری کرده و باحضور ودیدارچهره به چهره باافرادتاثیرگذارروستا من...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه جانشین محترم ناحیه ازحلقات صالحین پایگاه مالک اشتر.ناحیه مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه جانشین محترم ناحیه ازحلقات صالحین پایگاه مالک اشتر.ناحیه مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه جانشین محترم ناحیه ازحلقات صالحین وکلاسهای اوقات فراغت تابستانی مسجدالنبی (ص) پایگاه مالک اشترروستای قازانقایه سرکشی وبازدیدبعمل آورده ودراین نظارت ازعملکردوفعالیت های سرگروه محترم...

برگزاری جلسه قرارگاه صالحین ناحیه مراوه تپه

برگزاری جلسه قرارگاه صالحین ناحیه مراوه تپه

برگزاری جلسه قرارگاه صالحین ناحیه مراوه تپه که گزارش تصویری آن به شرح ذیل می باشد. ...

برگزاری کلاس آموزش فقه بازاربرای بسیجیان کسبه قشراصناف . ناحیه مراوه تپه

برگزاری کلاس آموزش فقه بازاربرای بسیجیان کسبه قشراصناف . ناحیه مراوه تپه

برگزاری کلاس آموزش فقه بازاربرای بسیجیان کسبه قشراصناف دراین برنامه کلاس آموزش فقه بازاروهمچنین نشست بصیرتی باموضوع حمایت ازکالای ایرانی و افشای حقوق بشرآمریکایی برگزارگردیدکه گزارش تصویری آن به شرح ذیل می باشد . ...

برگزاری اردوی شبکه مربیان نمونه . ناحیه مراوه تپه

برگزاری اردوی شبکه مربیان نمونه . ناحیه مراوه تپه

اردوی تفریحی وزیارتی شبکه مربیان نمونه حوزه محمدرسول الله (ص) درمحل زیارتگاه آل خان باباکه درواقع یکی ازمراکززیارتی مورداحترام اهالی منطقه شهرستان مراوه تپه می باشد برگزارگردید . ...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه ازحلقه صالحین پایگاه شهیدفهمیده روستای یکه توت.مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه ازحلقه صالحین پایگاه شهیدفهمیده روستای یکه توت.مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه حاج آخوندپای گذاربهمراه جانشین محترم ناحیه جناب سروان ولی الله جوان ازحلقه صالحین پایگاه شهیدفهمیده روستای یکه توت وتبیین مسائل تربیتی وبصیرتی سیاسی دراین نشست.مراوه تپه ...

آموزش مهارتهای زندگی(زندگی به سبک ایرانی اسلامی)توسط مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه

آموزش مهارتهای زندگی(زندگی به سبک ایرانی اسلامی)توسط مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه

برگزاری کلاس آموزش مهارتهای زندگی(زندگی به سبک ایرانی اسلامی)توسط مسئول تعلیم وتربیت برای بسیجیان ومتربیان حلقه صالحین پایگاه شهیده فهیمه سیاری روستای پارچقلی گوگلان بهمراه اهدای جوایز به نفرات برتری که به مسائل...

طرح صراط پایگاه راضیه حوزه حضرت زهراء (س) . ناحیه مراوه تپه

طرح صراط پایگاه راضیه حوزه حضرت زهراء (س) . ناحیه مراوه تپه

طرح صراط(ترویج صحیح خوانی و حفظ قرآن کریم) که درپایگاه راضیه حوزه حضرت زهراء (س) درحال برگزاری می باشد ودرسرکشی بعمل آمد توسط فرمانده حوزه حضرت زهراء (س) شاهد اعطای جوایز به متربیانی که مهارت کافی در صحیح خوانی قرآن کریم...

سرکشی و نظارت میدانی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه بهمراه فرمانده حوزه ازروندبرگزاری حلقه صالحین پایگاه حسنیه روستای محمدشاهیربخش پالیزان.ناحیه مراوه تپه

سرکشی و نظارت میدانی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه بهمراه فرمانده حوزه ازروندبرگزاری حلقه صالحین پایگاه حسنیه روستای محمدشاهیربخش پالیزان.ناحیه مراوه تپه

امروزچهارشنبه 9 خردادسال 97 ساعت ده ونیم صبح توسط مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه حاج آخوندپای گذار بهمراه فرمانده حوزه حضرت زهراء (س) خواهربسیجی مریم برهانی ازروندبرگزاری حلقه صالحین خواهر سطح کودکان پایگاه حسنیه...