خبرخوان

آرشیو "مراوه تپه(صالحین)"

برگزاری نشست مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه

برگزاری نشست مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه

امروز27 تیر 97 ساعت 11/30 قبل ازظهرنشست مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه باحضوراعضادراتاق فرماندهی این ناحیه برگزارگردیدکه ابتدامسئول تعلیم وتربیت ناحیه به قرائت مصوبات جلسه قبل پرداخته و سپس استادیارمحترم شجره  مصوبات جلسه...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه مسئول بازرسی ناحیه ازحلقه صالحین مسجدنورانی شهرستان. ناحیه مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه مسئول بازرسی ناحیه ازحلقه صالحین مسجدنورانی شهرستان. ناحیه مراوه تپه

مسئول تعلیم وتربیت ناحیه حاج آخوندپای گذار بهمراه مسئول محترم بازرسی ناحیه برادرپاسداریاسرقزلسفلی ازحلقه صالحین و کلاسهای قرآنی اوقات فراغت تابستانی مسجدنورانی این شهرستان سرکشی ونظارت بعمل آورده وبه متربیان نمونه...

همراهی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه با فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه.ناحیه مراوه تپه

همراهی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه با فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه.ناحیه مراوه تپه

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه حاج آخوندپای گذاربا فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)برادربسیجی عابدستاری درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه همراهی و همکاری کرده و باحضور ودیدارچهره به چهره باافرادتاثیرگذارروستا من...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه جانشین محترم ناحیه ازحلقات صالحین پایگاه مالک اشتر.ناحیه مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه جانشین محترم ناحیه ازحلقات صالحین پایگاه مالک اشتر.ناحیه مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت بهمراه جانشین محترم ناحیه ازحلقات صالحین وکلاسهای اوقات فراغت تابستانی مسجدالنبی (ص) پایگاه مالک اشترروستای قازانقایه سرکشی وبازدیدبعمل آورده ودراین نظارت ازعملکردوفعالیت های سرگروه محترم...

برگزاری جلسه قرارگاه صالحین ناحیه مراوه تپه

برگزاری جلسه قرارگاه صالحین ناحیه مراوه تپه

برگزاری جلسه قرارگاه صالحین ناحیه مراوه تپه که گزارش تصویری آن به شرح ذیل می باشد. ...

برگزاری کلاس آموزش فقه بازاربرای بسیجیان کسبه قشراصناف . ناحیه مراوه تپه

برگزاری کلاس آموزش فقه بازاربرای بسیجیان کسبه قشراصناف . ناحیه مراوه تپه

برگزاری کلاس آموزش فقه بازاربرای بسیجیان کسبه قشراصناف دراین برنامه کلاس آموزش فقه بازاروهمچنین نشست بصیرتی باموضوع حمایت ازکالای ایرانی و افشای حقوق بشرآمریکایی برگزارگردیدکه گزارش تصویری آن به شرح ذیل می باشد . ...

برگزاری ستادجوانه های صالحین . ناحیه مراوه تپه

برگزاری ستادجوانه های صالحین . ناحیه مراوه تپه

اولین جلسه ستاد جوانه های صالحین ناحیه مراوه تپه در روزشنبه تاریخ 97/03/19 ودومین جلسه آن درروزشنبه 2/4/97 با احضور اعضاءستاد در محل ناحیه تشکیل شده ودراین جلسه به بیان مسائل مربوط به طرح جوانه های صالحین درسطح پایگاه های مجری...

برگزاری اردوی شبکه مربیان نمونه . ناحیه مراوه تپه

برگزاری اردوی شبکه مربیان نمونه . ناحیه مراوه تپه

اردوی تفریحی وزیارتی شبکه مربیان نمونه حوزه محمدرسول الله (ص) درمحل زیارتگاه آل خان باباکه درواقع یکی ازمراکززیارتی مورداحترام اهالی منطقه شهرستان مراوه تپه می باشد برگزارگردید . ...

برگزاری مجمع مربیان حوزه محمدرسول الله (ص) . ناحیه مراوه تپه

برگزاری مجمع مربیان حوزه محمدرسول الله (ص) . ناحیه مراوه تپه

برگزاری مجمع مربیان حوزه محمدرسول الله (ص) با حضور استادیارمحترم شجره صالحین استادیوسف آخوندیاپنگ غراوی و مسئول تعلیم وتربیت ناحیه حاج آخوندپای گذاردرجمع مربیان صالحین پایگاه های مقاومت وعرض خداقوت و تبیین مسائل...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه ازحلقه صالحین پایگاه شهیدفهمیده روستای یکه توت.مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه ازحلقه صالحین پایگاه شهیدفهمیده روستای یکه توت.مراوه تپه

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه حاج آخوندپای گذاربهمراه جانشین محترم ناحیه جناب سروان ولی الله جوان ازحلقه صالحین پایگاه شهیدفهمیده روستای یکه توت وتبیین مسائل تربیتی وبصیرتی سیاسی دراین نشست.مراوه تپه ...