خبرخوان

آرشیو "مراوه تپه(ابتکارات)"

همراهی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه با فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه.ناحیه مراوه تپه

همراهی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه با فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه.ناحیه مراوه تپه

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه حاج آخوندپای گذاربا فرمانده حوزه محمدرسول الله(ص)برادربسیجی عابدستاری درراستای تاسیس پایگاه درروستاهای فاقدپایگاه همراهی و همکاری کرده و باحضور ودیدارچهره به چهره باافرادتاثیرگذارروستا من...

برگزاری ستادجوانه های صالحین . ناحیه مراوه تپه

برگزاری ستادجوانه های صالحین . ناحیه مراوه تپه

اولین جلسه ستاد جوانه های صالحین ناحیه مراوه تپه در روزشنبه تاریخ 97/03/19 ودومین جلسه آن درروزشنبه 2/4/97 با احضور اعضاءستاد در محل ناحیه تشکیل شده ودراین جلسه به بیان مسائل مربوط به طرح جوانه های صالحین درسطح پایگاه های مجری...

آموزش مشاغل خانگی درحلقات صالحین پایگاه های مقاومت بسیج خواهرشهرستان مراوه تپه

آموزش مشاغل خانگی درحلقات صالحین پایگاه های مقاومت بسیج خواهرشهرستان مراوه تپه

آموزش مشاغل خانگی درحلقات صالحین پایگاه های مقاومت بسیج خواهرشهرستان مراوه تپه یکی ازکارهای برجسته بعضی ازفرماندهان پایگاه های مقاومت درراستای ترویج اقتصادمقاومتی واصلاح سبک زندگی به روش اسلامی وایرانی ویکی ازبهترین...

فضاسازی آرامگاه شاعرترکمن مختومقلی فراغی توسط برادران پاسدارجهت برگزاری مراسم.ناحیه مراوه تپه

فضاسازی آرامگاه شاعرترکمن مختومقلی فراغی توسط برادران پاسدارجهت برگزاری مراسم.ناحیه مراوه تپه

فضاسازی آرامگاه شاعرترکمن مختومقلی فراغی توسط برادران پاسدارجهت برگزاری مراسم.ناحیه مراوه تپه ...

ناحیه مراوه تپه.نشست عقیدتی صالحین باموضوع همسرانه توسط تعلیم وتربیت ناحیه

ناحیه مراوه تپه.نشست عقیدتی صالحین باموضوع همسرانه توسط تعلیم وتربیت ناحیه

ناحیه مراوه تپه.برگزاری نشست عقیدتی صالحین باموضوع همسرانه توسط تعلیم وتربیت ناحیه باهماهنگی وهمکاری عوامل پایگاه و حوزه خواهران برای متربیان حلقه صالحین بهمراه خانواده محترمشان جهت ارتقاء آگاهی دینی و سطح بصیرت فکری...

بازدید واعطای سبدکالاتوسط مدیرتعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه به بسیجی فعال و متربی حلقه صالحین پایگاه شهیددستغیب روستای کچیک

بازدید واعطای سبدکالاتوسط مدیرتعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه به بسیجی فعال و متربی حلقه صالحین پایگاه شهیددستغیب روستای کچیک

بازدید میدانی مدیرتعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه حاج آخوند پای گذاروفرمانده حوزه محمدرسول الله (ص) ازوضعیت معیشتی ومسکنی بسیجی فعال و متربی حلقه صالحین پایگاه شهیددستغیب روستای کچیک بهمراه اعطای سبدکالاتوسط ایشان ...

برگزاری اردوی تفریحی خانوادگی مربیان صالحین توسط مدیریت تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه

برگزاری اردوی تفریحی خانوادگی مربیان صالحین توسط مدیریت تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه

برگزاری اردوی تفریحی خانوادگی مربیان صالحین بمناسبت نیمه شعبان درپارک ملی گلستان توسط مدیریت تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه ...

غبارروبی مزارشهیدشایگان توسط حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع) بهمراه مدیرتعلیم وتربیت ناحیه

غبارروبی مزارشهیدشایگان توسط حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع) بهمراه مدیرتعلیم وتربیت ناحیه

غبارروبی مزارشهیدشایگان روستای شیخ لرتوسط حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع) بهمراه مدیرتعلیم وتربیت ناحیه ...

حضورمدیرتعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه درحضورروحانی مسجدوطلب دعای خیرازایشان

حضورمدیرتعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه درحضورروحانی مسجدوطلب دعای خیرازایشان

حضورمدیرتعلیم وتربیت ناحیه مقاومت بسیج مراوه تپه درمحضررروحانی مسجدوطلب دعای خیرازایشان درراستای اجرای هرچه بهتربرنامه های بسیج و تقدیرازسرپرست قبلی پایگاه برادرمقصودصیدی قرناد ومعارفه سرپرست جدید پایگاه...

برگزاری مسابقات تفنگ بادی جهت ایجادنشاط درحلقه . پایگاه جعفرطیار. ناحیه مراوه تپه

برگزاری مسابقات تفنگ بادی جهت ایجادنشاط درحلقه . پایگاه جعفرطیار. ناحیه مراوه تپه

برگزاری مسابقات تفنگ بادی جهت ایجادنشاط دربین اعضای حلقه صالحین توسط سرگروه فعال حلقه برادربسیجی محمدنازقلیچی . پایگاه جعفرطیار. ناحیه مراوه تپه ...