خبرخوان

آرشیو "رامیان(صالحین)"

برگزاری نهمین نشست قرارگاه صالحین ناحیه رامیان

برگزاری نهمین نشست قرارگاه صالحین ناحیه رامیان

نهمین نشست قرارگاه صالحین با موضوع پیگیری مصوبات حضور سردار در ناحیه رامیان در تاریخ 97/04/09 برگزار گردید . در این جلسه که فرماندهان و تعلیم و تربیت حوزه ها حضور داشتند مسئول تعلیم و تربیت ناحیه حاج آقا عارفی به تببین برنامه...

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان در تاریخ 97/02/27 با موضوع طرح شهید بهنام محمدی و با حضور استادیار محترم، مسئول تعلیم و تربیت بسیج و سرمربیان خواهر و برادر برگزار گردید...

نشست حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع) دلند

نشست حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع) دلند

نشست حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع) دلند در تاریخ 97/02/02 با حضور مربیان و سرمربی محترم حوزه در محل اتاق جلسات حوزه برگزار گردید...

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان در تاریخ 97/01/28 با حضور استادیار، فرمانده ناحیه ، مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج و سرمربیان در محل اتاق جلسات ناحیه برگزار گردید...

سرکشی ازحلقه مربیان

سرکشی ازحلقه مربیان

درتاریخ 97/1/28حجت الاسلام عارفی زاده مسئول تعلیم وتربیت صالحین ناحیه رامیان ازحلقه مربیان حوزه حضرت زینب(س)خان ببین سرکشی بعمل آورد.دراین سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه رامیان مواردی رادرخصوص صالحین بیان نمودند.جلسات به...

جلسه ماهانه حلقه مربیان صالحین

جلسه ماهانه حلقه مربیان صالحین

اولین جلسه حلقه مربیان درتاریخ97/1/28دراتاق جلسات حوزه مقاومت حضرت زینب(س)خان ببین باحضورسرمربی خواهرنادرخانی ومربیان صالحین پایگاههای مقاومت باموضوع فضیلت ماه رجب وشعبان وسخنان مقام عظمای ولایت برگزارگردید. ...

همایش سرگروههای صالحین نمونه

همایش سرگروههای صالحین نمونه

همایش سرگروههای نمونه ازهرپایگاه سه نفرکه جلسات مرتب داشته انددرروزسه شنبه مکان حوزه مقاومت باسخنرانی حجت الاسلام عارفی زاده تشکیل شد..ایشان باتبادل نظرومشکلات درگیرسرگروههانحوه اداره حلقه ها-جلسات معرفتی،بصیرتی...

سرکشی حلقه صالحین

سرکشی حلقه صالحین

سرکشی حلقه صالحین شهیدبابایی پایگاه حضرت فاطمه (س)خان ببین توسط حجت الاسلام عارفی زاده معاونت تعلیم وتربیت ناحیه بسیج رامیان درتاریخ97/1/22صورت گرفت ایشان درخصوص جلسات حلقه های صالحین وحضورسرگروه درجلسات سرگروهها...

سرکشی ونشست بصیرتی پایگاه نصیبه سنگستان

سرکشی ونشست بصیرتی پایگاه نصیبه سنگستان

سرکشی ونشست بصیرتی پایگاه نصیبه سنگستان توسط فرمانده وتعلیم وتربیت حوزه مقاومت حضرت زینب(س)خان...

سرکشی ونشست بصیرتی پایگاه نسرین افضل

سرکشی ونشست بصیرتی پایگاه نسرین افضل

نشیت بصیرتی وسرکشی حلقه صالحین پایگاه نسرین افضل روستای اسلام آبادعلیاتوسط فرمانده وتعلیم وتربیت حوزه حضرت زینب(س)خان...