خبرخوان

آرشیو "رامیان(صالحین)"

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

اردوی حلقه ویژه شهید احمد برزمینی پایگاه حضرت رقیه(س)حوزه حضرت زینب (س) ناحیه رامیان در تاریخ97/04/25 در محل مزار شهید گمنام اردوگاه صالحین شیرآباد برگزار گردید .این برنامه توسط تعلیم و تربیت بسیج ناحیه مورد سرکشی قرار...

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان با حضور استادیار محترم ،فرمانده ناحیه ،مسئول تعلیم و تربیت بسیج  ،سرمربیان و با حضور فرماندهان حوزه های مقاومت در تاریخ97/04/24 با موضوع طرح تقویت حلقات صالحین در محل دفتر استادیار...

برگزاری نهمین نشست قرارگاه صالحین ناحیه رامیان

برگزاری نهمین نشست قرارگاه صالحین ناحیه رامیان

نهمین نشست قرارگاه صالحین با موضوع پیگیری مصوبات حضور سردار در ناحیه رامیان در تاریخ 97/04/09 برگزار گردید . در این جلسه که فرماندهان و تعلیم و تربیت حوزه ها حضور داشتند مسئول تعلیم و تربیت ناحیه حاج آقا عارفی به تببین برنامه...

تشکیل ستاد جوانه های صالحین 97ناحیه رامیان

تشکیل ستاد جوانه های صالحین 97ناحیه رامیان

ستاد جوانه های صالحین ناحیه رامیان در تاریخ 97/03/17 با احضور اعضاءستاد در محل ناحیه تشکیل...

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان در تاریخ 97/02/27 با موضوع طرح شهید بهنام محمدی و با حضور استادیار محترم، مسئول تعلیم و تربیت بسیج و سرمربیان خواهر و برادر برگزار گردید...

نشست حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع) دلند

نشست حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع) دلند

نشست حلقه مربیان حوزه امام رضا (ع) دلند در تاریخ 97/02/02 با حضور مربیان و سرمربی محترم حوزه در محل اتاق جلسات حوزه برگزار گردید...

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان در تاریخ 97/01/28 با حضور استادیار، فرمانده ناحیه ، مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج و سرمربیان در محل اتاق جلسات ناحیه برگزار گردید...

سرکشی ازحلقه مربیان

سرکشی ازحلقه مربیان

درتاریخ 97/1/28حجت الاسلام عارفی زاده مسئول تعلیم وتربیت صالحین ناحیه رامیان ازحلقه مربیان حوزه حضرت زینب(س)خان ببین سرکشی بعمل آورد.دراین سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه رامیان مواردی رادرخصوص صالحین بیان نمودند.جلسات به...

جلسه ماهانه حلقه مربیان صالحین

جلسه ماهانه حلقه مربیان صالحین

اولین جلسه حلقه مربیان درتاریخ97/1/28دراتاق جلسات حوزه مقاومت حضرت زینب(س)خان ببین باحضورسرمربی خواهرنادرخانی ومربیان صالحین پایگاههای مقاومت باموضوع فضیلت ماه رجب وشعبان وسخنان مقام عظمای ولایت برگزارگردید. ...

همایش سرگروههای صالحین نمونه

همایش سرگروههای صالحین نمونه

همایش سرگروههای نمونه ازهرپایگاه سه نفرکه جلسات مرتب داشته انددرروزسه شنبه مکان حوزه مقاومت باسخنرانی حجت الاسلام عارفی زاده تشکیل شد..ایشان باتبادل نظرومشکلات درگیرسرگروههانحوه اداره حلقه ها-جلسات معرفتی،بصیرتی...