خبرخوان

آرشیو "امور استادیاران"

نشست با استادیار ناحیه آزادشهر

نشست با استادیار ناحیه آزادشهر

نشست سرمربی و مربیان و تعدادی از سرگروه های حوزه خدیجه کبری با استادیار ناحیه...

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان فروردین ماه 97 ناحیه رامیان در تاریخ 97/01/28 با حضور استادیار، فرمانده ناحیه ، مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج و سرمربیان در محل اتاق جلسات ناحیه برگزار گردید...

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش برگزاری حلقه سرمربیان باحضور امام جمعه محترم شهرستان در مسجد طرح مسجد محوری شهرستان گالیکش.

برگزاری حلقه سرمربیان اسفند ماه ناحیه گالیکش

این نشست در تاریخ96/12/23 در دفتر امام جمعه محترم شهرستان برگزار و با حضور امام جمعه محترم(استادیار).رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان(معین استادیار).فرمانده محترم ناحیه، مسئول تعلیم و تربیت و تمامی سرمربیان حوزه های...

اولین جلسه و نشست خصوصی استادیاران با استاد محترم شجره طیبه صالحین

اولین جلسه و نشست خصوصی استادیاران با استاد محترم شجره طیبه صالحین

اولین جلسه و نشست خصوصی استادیاران با استاد محترم شجره طیبه صالحین در تاریخ 1396/03/08در محل سپاه استان با حضور استادیاران برادر و خواهر ،سردارفرماندهی محترم و مسئول محترم تعلیم وتربیت استان و نواحی مقاومت برگزار...

دیداراستادیارمحترم شجره طیبه صالحین باخانواده شهیدمدافع حرم مهدی شکوری

دیداراستادیارمحترم شجره طیبه صالحین باخانواده شهیدمدافع حرم مهدی شکوری

دیداراستادیارمحترم شجره طیبه صالحین باخانواده شهیدمدافع حرم مهدی شکوری باحضورجانشین محترم فرماندهی ناحیه انجام گردید. ...