خبرخوان

آرشیو "تربیتی"

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان در تاریخ 97/02/27 با موضوع طرح شهید بهنام محمدی و با حضور استادیار محترم، مسئول تعلیم و تربیت بسیج و سرمربیان خواهر و برادر برگزار گردید...

جلسه عرضی و توجیهی تعلیم وتربیت حوزه های ناحیه گمیشان

جلسه عرضی و توجیهی تعلیم وتربیت حوزه های ناحیه گمیشان

جلسه عرضی و توجیهی مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های مقاومت ناحیه گمیشان با موضوعات . پیگیری حلقه کودکان و نونهال . هماهنگی طرح تعالی مربیان .مربیان قرانی و برنامه حلقات مختص ماه مبارک رمضان در مورخه 97/3/5 برگزار گردید. ...

سرکشی از حلقه متربیان ناحیه گمیشان

سرکشی از حلقه متربیان ناحیه گمیشان

سرکشی از حلقه متربیان پایگاه شهیده رقیه رضائی توسط مسئول تعلیم و تربیت ناحیه در مورخه 97/2/26 صورت گرفت که در این حلقه در مورد مباحث تربیتی و اخلاق و مسائل شرعی به خصوص احکام خاص ماه رمضان بحث و رفع شبهات از طرف مسئول تعلیم و...

بازدید حلقه صالحین شهید باکری حوزه بعثت ناحیه گمیشان

بازدید حلقه صالحین شهید باکری حوزه بعثت ناحیه گمیشان

بازدید حلقه صالحین شهید باکری حوزه بعثت ناحیه گمیشان با حضور مسئول تعلیم و تربیت حوزه و ناحیه خ ...

مهم ترین مولفه ی تاثیرگذای کارهای فرهنگی

مهم ترین مولفه ی تاثیرگذای کارهای فرهنگی

اصل در یک نظام تربیتی ،فکری وفرهنگی سرمایه گذاری بر مخاطب است نه برنامه. این بدین معنی نیست که برنامه نظم وترتیب نداشته باشد یا برنامه مناسب نداشته باشیم ،بلکه باید برنامه با مدل مناسب وکارآمد ومنظم ارائه شود منتهی در...

محفل انس با قرآن کریم واحد دانش آموزی ناحیه گالیکش

محفل انس با قرآن کریم واحد دانش آموزی ناحیه گالیکش

حفل انس با قرآن  در واحد مقاومت حجاب حوزه مقاومت شهید فهمیده ناحیه گالیکش برگزار...

برگزاری حلقات صالحین حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری حلقات صالحین حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

بعد از اتمام دوره آموزشی شورای پیشگاه حوزه شهید فهمیده در تاریخ 19/07/96 برگزار...

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگام حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاری دوره آموزش شورای پیشگام حوزه شهید فهمیده ناحیه گالیکش

برگزاري كلاس تشكيلات شناسي بسيج باسخنراني ب جانشين محترم ناحيه گاليكش در نمازخانه اداره آموزش وپرورش شهرستان گاليكش برگزار...