خبرخوان

آرشیو "بندرترکمن (مسجدالگو)"

پیوند مسجد-خانه -مدرسه

پیوند مسجد-خانه -مدرسه

با تلاش مربی صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید آتابای حاج آخوند شمس الدین بیناگر  وبا ورود در مدرسه شهید دودانگی و ارتباط گیری دوستانه وصمیمی ودوستانه با دانش آموزان در مدارس محله حوزه استحفاظی مسجد پیامبر اعظم (ص) تعداد...

جلسه مسجد محوری

جلسه مسجد محوری

جلسه مسجد محوری با حضور اعضاء  امام جماعت مسجد زابل محله سفلی -و با حضور مربی ،سرگروههای صالحین -هیئت امناء و متولیان مسجد و با حضور فمسئول محترم  تعلیم و تربیت ناحیه با موضوع اهمیت و جایگاه مسجد در اسلام و هدایت دانش...

جلسه پایگاه الگو(استانداردسازی پایگاه الگوبا محوریت مساجد برتر)

جلسه پایگاه الگو(استانداردسازی پایگاه الگوبا محوریت مساجد برتر)

جلسه ای با حضور شورای پایگاه -سرگروهها و مربی صالحین پایگاه الگو(شهید قره قول) روستای پنچ پیکر با موضوع پیوند دانش آموزان مدرسه روستا به مساجد و استفاده از ظرفیت علما در مدارس و آموزش خانواده ها و ارتباط گیری سرگروهها...

جلسه مسجد الگو ناحیه بندر ترکمن

جلسه مسجد الگو ناحیه بندر ترکمن

جلسه مسجد الگوبا حضور اعضاء قرارگاه صالحین-سرمربی  ناحیه در راستای توجیه وتبیین امام جماعت-هیئت امناء-خادم مسجد-افراد تاثیر گذار با حضور ارکان پایگاه و ارکان صالحین در شهریور ماه سال 96 در مسجد جامع شهرستان بندرترکمن...

جلسه رهبرکوچک

جلسه رهبرکوچک

جلسه رهبر کوچک با حضور فرماندهان واحد های مقاومت با موضوع مسجد محوری با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بندرترکمن حاج آخوند کرامتی در خصوص راههای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد به صورت کارگروهی  در 96/6/12 در نمازخانه اداره...