پیوند مسجد-خانه -مدرسه

پیوند مسجد-خانه -مدرسه

با تلاش مربی صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید آتابای حاج آخوند شمس الدین بیناگر  وبا ورود در مدرسه شهید دودانگی و ارتباط گیری دوستانه وصمیمی ودوستانه با دانش آموزان در مدارس محله حوزه استحفاظی مسجد پیامبر اعظم (ص) تعداد...