خبرخوان

آرشیو "امور مربیان"

برگزاری مجمع مربیان حوزه محمدرسول الله (ص) . ناحیه مراوه تپه

برگزاری مجمع مربیان حوزه محمدرسول الله (ص) . ناحیه مراوه تپه

برگزاری مجمع مربیان حوزه محمدرسول الله (ص) با حضور استادیارمحترم شجره صالحین استادیوسف آخوندیاپنگ غراوی و مسئول تعلیم وتربیت ناحیه حاج آخوندپای گذاردرجمع مربیان صالحین پایگاه های مقاومت وعرض خداقوت و تبیین مسائل...

نشست ماهانه مربیان خرداد 97

نشست ماهانه مربیان خرداد 97

نشست ماهانه حلقه مربیان خرداد ماه 97 با حضور مربیان حوزه حضرت زینب انجام شد.که در این جلسه در مورد ماه مبارک رمضان وفضایل آن ومصادف شدن سوم خرداد ورحلت امام خمینی (ره)بنیانگذار جمهوری اسلامی مطالبی توسط سرمربی محترم بیان...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه حاج آخوندپای گذارازبرگزاری مجمع مربیان صالحین حوزه امام رضا(ع).

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه حاج آخوندپای گذارازبرگزاری مجمع مربیان صالحین حوزه امام رضا(ع).

نظارت وحضور مسئول تعلیم وتربیت ناحیه مراوه تپه حاج آخوندپای گذارازبرگزاری مجمع مربیان صالحین حوزه امام رضا(ع)وتبیین مسائل مربوط به حلقه مربیان و مسئولیت های مربیان درنظام تربیتی صالحین توسط ایشان. ...

برگزاری مجمع ماهانه مربیان صالحین حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع).ناحیه مراوه تپه

برگزاری مجمع ماهانه مربیان صالحین حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع).ناحیه مراوه تپه

نشست ماهانه سرمربی محترم حوزه امام رضا (ع) حاج آخوند عرازگلدی گرگانلی دوجی با مربیان صالحین حوزه مقاومت بسیج امام رضا(ع).ناحیه مراوه تپه ...

جلسه حلقه مربیان حوزه عفاف ناحیه گمیشان

جلسه حلقه مربیان حوزه عفاف ناحیه گمیشان

جلسه مربیان حوزه عفاف ناحیه گمیشان با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه در مورخه 97/2/26 با موضوعات مشکلات و موانع حلقات ، برنامه های خاص ماه مبارک رمضان در حلقات ، پیگیری برگزاری حلقه های سرگروه ها برگزار گردید. ...

مجمع مربیان ناحیه آزادشهر

مجمع مربیان ناحیه آزادشهر

مجمع مربیان حوزه توحید نگین شهر ناحیه آزادشهر باحضور سرمربی فرمانده حوزه و مربیان محترم برگزار...

نشست مجمع(حلقه) مربیان حوزه حضرت زهراء(س) . ناحیه مراوه تپه

نشست مجمع(حلقه) مربیان حوزه حضرت زهراء(س) . ناحیه مراوه تپه

نشست مجمع(حلقه) مربیان حوزه حضرت زهراء(س) . ناحیه مراوه تپه ...

مجمع مربیان ناحیه آزادشهر

مجمع مربیان ناحیه آزادشهر

جلسه اداره مجمع مربیان صالحین حوزه ولیعصر(عج) نوده با حضور مسئول تعلیم و تربیت ناحیه سپاه آزادشهر و فرمانده ، مسئول تعلیم و تربیت و سرمربی حوزه ولیعصر(عج) نوده به همراه مربیان پایگاه های امام حسین(ع) نراب ، بقیه الله...

حلقه مربیان ناحیه آزادشهر

حلقه مربیان ناحیه آزادشهر

حلقه مربیان شهیده رقیه رضایی با سخنرانی سرمربی حوزه خواهر ترقی و مربیان پایگاههای مقاومت با موضوع کیفی سازی حلقات صالحین و ماه مبارک رمضان در حوزه مقاومت برگزار...

نشست با استادیار ناحیه آزادشهر

نشست با استادیار ناحیه آزادشهر

نشست سرمربی و مربیان و تعدادی از سرگروه های حوزه خدیجه کبری با استادیار ناحیه...