خبرخوان

آرشیو "امور سرمربیان"

جلسه مجمع سرمربیان ناحیه آق قلا

جلسه مجمع سرمربیان ناحیه آق قلا

در روز سه شنبه مورخ 1397/08/29 جلسه مجمع سرمربیان ناحیه مقاومت بسیج آق قلا با حضور فرمانده ناحیه سرهنگ حسینعلی زرگری و حجت الاسلام والمسلمین محمد شیخی استاد یار محترم ناحیه و سایر اعضا برگزار...

مجمع سرمربیان ناحیه آزادشهر

مجمع سرمربیان ناحیه آزادشهر

مجمع سرمربیان ناحیه آزادشهر در دفتر امام جمعه محترم شهرستان آزادشهر با حضور تمامی سرمربیان محترم برگزار...

برگزاری مجمع سرمربیان ناحیه آق قلا

برگزاری مجمع سرمربیان ناحیه آق قلا

در روز سه شنبه مورخ 22/08/1397 جلسه مجمع سرمربیان ناحیه آق قلا با حضور جناب سرهنگ حسینعلی زرگری فرمانده ناحیه آق قلا و حجت الاسلام محمد شیخی استاد یار ناحیه و سرمربیان محترم حوزه ها برگزار...

برگزاری نشست مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه

برگزاری نشست مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه

امروز27 تیر 97 ساعت 11/30 قبل ازظهرنشست مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه باحضوراعضادراتاق فرماندهی این ناحیه برگزارگردیدکه ابتدامسئول تعلیم وتربیت ناحیه به قرائت مصوبات جلسه قبل پرداخته و سپس استادیارمحترم شجره  مصوبات جلسه...

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان با حضور استادیار محترم ،فرمانده ناحیه ،مسئول تعلیم و تربیت بسیج  ،سرمربیان و با حضور فرماندهان حوزه های مقاومت در تاریخ97/04/24 با موضوع طرح تقویت حلقات صالحین در محل دفتر استادیار...

جلسه مجمع سرمربیان ناحیه گمیشان

جلسه مجمع سرمربیان ناحیه گمیشان

جلسه مجمع سرمربیان صالحین ناحیه با موضوعات برسی آسیب شناسی حلقات صالحین در مورد جلو گیری از نفوذ اعتقادات وهابیت و تکفیری ، پیگیری از برگذاری مجمع مربیان در سطح حوزه های مقاومت و گزارش از وضعیت ارکاهن شجره طیبه صالحین از...

مجمع سرمربیان ناحیه آق قلا

مجمع سرمربیان ناحیه آق قلا

در روز چهارشنبه مورخ 09/03/1397 مجمع سرمربیان ناحیه مقاومت بسیج آق قلا با حضور اعضای اصلی و همچنین فرماندهان حوزه ها برگزار...

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان

نشست حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه ناحیه رامیان در تاریخ 97/02/27 با موضوع طرح شهید بهنام محمدی و با حضور استادیار محترم، مسئول تعلیم و تربیت بسیج و سرمربیان خواهر و برادر برگزار گردید...

برگزاری مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه

برگزاری مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه

امروز26 اردیبهشت 97 مجمع سرمربیان ناحیه مراوه تپه برگزارگردیدودراین مجمع استادیارمحترم حاج آخوند یاپنگ غراوی به بیان نکات اخلاقی و مسائل تربیتی پرداخته ودرادامه بادریافت گزارشی اجمالی ازوضعیت صالحین حوزه وپایگاه های...

حلقه سرمربیان ناحیه آزادشهر

حلقه سرمربیان ناحیه آزادشهر

حلقه سرمربیان اردیبهشت ماه با حضور استاد یار محترم ناحیه و فرماندهی محترم ناحیه برگزار...