خبرخوان

آرشیو "اردوی شبکه استادیار"

ناحیه مراوه تپه . برگزاری اردوی شبکه استادیارحوزه حضرت زهراء(س)

ناحیه مراوه تپه . برگزاری اردوی شبکه استادیارحوزه حضرت زهراء(س)

ناحیه مراوه تپه . برگزاری اردوی شبکه استادیارحوزه حضرت زهراء(س)...

اردوی تربیتی شبکه استادیار-سرمربیان-مربیان-سرگروهها

اردوی تربیتی شبکه استادیار-سرمربیان-مربیان-سرگروهها

اردوی تربیتی شبکه استادیار-سرمربیان -مربیان وسرگروههای صالحین با حضور  استادیار صالحین (عبدالجبار آخوند میرابی)از تاریخ 96/10/28 الی 96/10/29 در دانشمند عطا مرز اینجه برون برگزار گردید. اهم موضوعات اردو: 1-شناخت بیشتر...

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیارحوزه خواهران.ناحیه مراوه تپه

برگزاری اردوی تربیتی شبکه استادیارحوزه خواهران.ناحیه مراوه تپه

اردوی تربیتی شبکه استادیارحوزه خواهران درمحل زیارتگاه امامزاده یحیی ابن زید(ع) شهرستان گنبدکاووس برگزارگردیدلازم به ذکراست که دراین اردوی تربیتی درنشست اخلاقی و بصیرتی ازمحضرمسئول محترم  تعلیم وتربیت ناحیه گنبد...

برگزاری اردوی شبکه استادیار.ناحیه مراوه تپه

برگزاری اردوی شبکه استادیار.ناحیه مراوه تپه

اردوی تربیتی شبکه استادیاربرای ارکان صالحین حوزه دانش آموزی درمورخه 7 دی 96 درمحل امامزاده یحیی بن زید(ع) گنبدکاووس بامدیریت تعلیم وتربیت بسیج ناحیه مراوه تپه برگزارگردید. ...

اردوی تربیتی شبکه استادیار ناحیه گمیشان

اردوی تربیتی شبکه استادیار ناحیه گمیشان

اردوی شبکه استادیار این ناحیه با حضور فرماندهی محترم ناحیه در گنبد امامزاده یحیی بن زید 2 روزه در مورخه 96/09/16 برگذار...

دادن مشاوره کاهش آسیب های اجتماعی به ارکان صالحین شرکت کننده دراردوی تربیتی شبکه استادیار. ناحیه مراوه تپه

دادن مشاوره کاهش آسیب های اجتماعی به ارکان صالحین شرکت کننده دراردوی تربیتی شبکه استادیار. ناحیه مراوه تپه

دادن مشاوره کاهش آسیب های اجتماعی به ارکان صالحین شرکت کننده دراردوی تربیتی شبکه استادیار. ناحیه مراوه تپه ...

اردوی تربیتی شبکه استادیار. حوزه خواهران.ناحیه مراوه تپه

اردوی تربیتی شبکه استادیار. حوزه خواهران.ناحیه مراوه تپه

اردوی تربیتی شبکه استادیار. حوزه خواهران.ناحیه مراوه تپه ...

اردوی تربیتی شبکه استادیار،سرمربیان ،مربیان ،سرگروههای صالحین (2روزه) ناحیه بندرترکمن

اردوی تربیتی شبکه استادیار،سرمربیان ،مربیان ،سرگروههای صالحین (2روزه) ناحیه بندرترکمن

اردوی تربیتی شبکه استادیار،سرمربیان ،مربیان ،سرگروههای تربیتی صالحین (بسیج خواهران) دو روزه از تاریخ 96/6/29 لی 96/6/30 در آق امام آزاد شهر درراستای حفظ و انسجام -تقویت انگیزه -و انتقال تجربیات موفق تربیتی به یکدیگر و با...