خبرخوان

آرشیو "اردوها"

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

اردوی حلقه ویژه شهید احمد برزمینی پایگاه حضرت رقیه(س)حوزه حضرت زینب (س) ناحیه رامیان در تاریخ97/04/25 در محل مزار شهید گمنام اردوگاه صالحین شیرآباد برگزار گردید .این برنامه توسط تعلیم و تربیت بسیج ناحیه مورد سرکشی قرار...

ناحیه مراوه تپه . اردوی زیارتی متربیان حلقه های صالحین پایگاه های هاجر و حُسنیه حوزه حضرت زهراء (س)

ناحیه مراوه تپه . اردوی زیارتی متربیان حلقه های صالحین پایگاه های هاجر و حُسنیه حوزه حضرت زهراء (س)

ناحیه مراوه تپه . اردوی زیارتی متربیان حلقه های صالحین پایگاه های هاجر و حُسنیه حوزه حضرت زهراء (س) ...

ناحیه مراوه تپه.برگزاری اردوی تفریحی متربیان صالحین پایگاه شهدای انقلاب بهمراه خانواده

ناحیه مراوه تپه.برگزاری اردوی تفریحی متربیان صالحین پایگاه شهدای انقلاب بهمراه خانواده

ناحیه مراوه تپه.برگزاری اردوی تفریحی متربیان صالحین پایگاه شهدای انقلاب روستای مرزی بسطام دره بهمراه خانواده درفروردین ماه سال جاری جهت تشویق وایجادانگیزه اعضای حلقه درراستای کیفی سازی صالحین . ...

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی به مناطق جنوب . ناحیه مراوه تپه

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی به مناطق جنوب . ناحیه مراوه تپه

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی به مناطق جنوب . ناحیه مراوه تپه ...

اعزام حلقات صالحین دانش آموزی به اردوی راهیان نورغرب کشور.ناحیه مراوه تپه

اعزام حلقات صالحین دانش آموزی به اردوی راهیان نورغرب کشور.ناحیه مراوه تپه

اعزام متربیان حلقات صالحین حوزه دانش آموزی به اردوی راهیان نورغرب کشور.ناحیه مراوه تپه ...