خبرخوان

آرشیو "اردوها"

ناحیه مراوه تپه . اردوی زیارتی متربیان حلقه های صالحین پایگاه های هاجر و حُسنیه حوزه حضرت زهراء (س)

ناحیه مراوه تپه . اردوی زیارتی متربیان حلقه های صالحین پایگاه های هاجر و حُسنیه حوزه حضرت زهراء (س)

ناحیه مراوه تپه . اردوی زیارتی متربیان حلقه های صالحین پایگاه های هاجر و حُسنیه حوزه حضرت زهراء (س) ...

ناحیه مراوه تپه.برگزاری اردوی تفریحی متربیان صالحین پایگاه شهدای انقلاب بهمراه خانواده

ناحیه مراوه تپه.برگزاری اردوی تفریحی متربیان صالحین پایگاه شهدای انقلاب بهمراه خانواده

ناحیه مراوه تپه.برگزاری اردوی تفریحی متربیان صالحین پایگاه شهدای انقلاب روستای مرزی بسطام دره بهمراه خانواده درفروردین ماه سال جاری جهت تشویق وایجادانگیزه اعضای حلقه درراستای کیفی سازی صالحین . ...

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی به مناطق جنوب . ناحیه مراوه تپه

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی به مناطق جنوب . ناحیه مراوه تپه

اعزام کاروان راهیان نوردانش آموزی به مناطق جنوب . ناحیه مراوه تپه ...

اعزام حلقات صالحین دانش آموزی به اردوی راهیان نورغرب کشور.ناحیه مراوه تپه

اعزام حلقات صالحین دانش آموزی به اردوی راهیان نورغرب کشور.ناحیه مراوه تپه

اعزام متربیان حلقات صالحین حوزه دانش آموزی به اردوی راهیان نورغرب کشور.ناحیه مراوه تپه ...