خبرخوان

آرشیو "معاونت استان"

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

سرکشی از اردو حلقه ویژه شهید احمد برزمینی ناحیه رامیان

اردوی حلقه ویژه شهید احمد برزمینی پایگاه حضرت رقیه(س)حوزه حضرت زینب (س) ناحیه رامیان در تاریخ97/04/25 در محل مزار شهید گمنام اردوگاه صالحین شیرآباد برگزار گردید .این برنامه توسط تعلیم و تربیت بسیج ناحیه مورد سرکشی قرار...

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان

چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان با حضور استادیار محترم ،فرمانده ناحیه ،مسئول تعلیم و تربیت بسیج  ،سرمربیان و با حضور فرماندهان حوزه های مقاومت در تاریخ97/04/24 با موضوع طرح تقویت حلقات صالحین در محل دفتر استادیار...

سلسله نشستهای توانمند سازی و تعالی مدیران تعلیم و تربیت بسیج سپاه نینوا-با موضوع انسان شناسی

سلسله نشستهای توانمند سازی و تعالی مدیران تعلیم و تربیت بسیج سپاه نینوا-با موضوع انسان شناسی

باتوجه به ضرورت انسان شناسی در حوزه تعلیم وتربیت ، معاونت تعلیم وتربیت بسیج سپاه نینوا استان گلستان دوره های سلسله وار جهت توانمندسازی وتعالی مدیران تعلیم وتربیت نواحی مقاومت واستان تحت عنوان انسان شناسی، اصول ،اخلاق...

شاخص های جامعه اسلامی از نگاه امام خامنه ای مدظله

شاخص های جامعه اسلامی از نگاه امام خامنه ای مدظله

...