خبرخوان

آرشیو "آق قلا(صالحین)"

سرکشی از حلقه های صالحین پایگاه رقیه حوزه حضرت فاطمه(س) ناحیه آق قلا

سرکشی از حلقه های صالحین پایگاه رقیه حوزه حضرت فاطمه(س) ناحیه آق قلا

در روز سه شنبه مورخ 24/07/1397 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آق قلا به همراه مسئول تعلیم و تربیت ناحیه از حلقه های صالحین پایگاه رقیه حوزه حضرت فاطمه(س) ناحیه آق قلا سرکشی بعمل...

سرکشی از خانواده شهید ایزدی

سرکشی از خانواده شهید ایزدی

در روز سه شنبه مورخ 24/07/1397 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آق قلا به همراه مسئول تعلیم و تربیت ناحیه از خانواده شهید ایزدی روستای قربان آباد سرکشی بعمل...

جلسه قرارگاه تعالی صالحین ناحیه آق قلا

جلسه قرارگاه تعالی صالحین ناحیه آق قلا

  در روز سه شنبه مورخ 24/07/1397 جلسه قرارگاه تعالی صالحین ناحیه مقاومت بسیج آق قلا با حضور اعضا برگزار...

سرکشی از حلقه های تربیتی پایگاه های شهید همت و صیاد شیرازی حوزه وحدت ناحیه آق قلا

سرکشی از حلقه های تربیتی پایگاه های شهید همت و صیاد شیرازی حوزه وحدت ناحیه آق قلا

در روز سه شنبه مورخ 29/03/1397 حاج آقا امیری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا  از حلقه های صالحین پایگاه های شهید همت و شهید صیاد شیرازی حوزه وحدت این ناحیه سرکشی بعمل...

سرکشی از حلقه های تربیتی پایگاه زکیه حوزه کوثر ناحیه آق قلا

سرکشی از حلقه های تربیتی پایگاه زکیه حوزه کوثر ناحیه آق قلا

در روز یک شنبه مورخ 27/03/1397 حاج آقا امیری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا  از حلقه های صالحین پایگاه زکیه حوزه کوثر این ناحیه سرکشی بعمل آوردند. و بعد از آن با خانواده مادر شهید گل احمد چشمکی دیدار...

سرکشی از حلقه های تربیتی پایگاه های سلاله و انقلاب حوزه حضرت فاطمه ناحیه آق قلا

سرکشی از حلقه های تربیتی پایگاه های سلاله و انقلاب حوزه حضرت فاطمه ناحیه آق قلا

در روز سه شنبه مورخ 22/03/1397 حاج آقا امیری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا  از حلقه های صالحین پایگاه های انقلاب و سلاله حوزه حضرت فاطمه (س) این ناحیه سرکشی بعمل...

سرکشی از حلقه های صالحین پایگاه های امام حسین (ع) و انقلاب حوزه بدر ناحیه آق قلا

سرکشی از حلقه های صالحین پایگاه های امام حسین (ع) و انقلاب حوزه بدر ناحیه آق قلا

در روز دوشنبه مورخ 07/03/1397 حاج آقا امیری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا از حلقه های صالحین پایگاه های امام حسین (ع) و انقلاب حوزه بدر این ناحیه سرکشی بعمل...

سرکشی از حلقه های پایگاه عفاف ناحیه آق قلا

سرکشی از حلقه های پایگاه عفاف ناحیه آق قلا

در روز چهارشنبه مورخ 02/03/1397 حاج آقا امیری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا از حلقه های صالحین پایگاه عفاف حوزه حضرت فاطمه(س) این ناحیه سرکشی بعمل...

سرکشی از حلقه های پایگاه الزهرا(س) حوزه کوثر ناحیه آق قلا

سرکشی از حلقه های پایگاه الزهرا(س) حوزه کوثر ناحیه آق قلا

در روز سه شنبه مورخ 01/03/1397 حاج آقا امیری مسئول تعلیم تربیت ناحیه آق قلا از حلقه های پایگاه الزهرا(س) حوزه کوثر این ناحیه سرکشی بعمل...

جلسه مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های ناحیه آق قلا

جلسه مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های ناحیه آق قلا

در روز یکشنبه مورخ 30/02/1397 جلسه مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های ناحیه مقاومت بسیج آق قلا برگزار...