خبرخوان

آرشیو "آق قلا (مسجد الگو)"

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا از حلقات سرگروه های مساجد الگو

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا از حلقات سرگروه های مساجد الگو

در روز یکشنبه مورخ 13/12/1396 حاج اقا امیری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا از حلقه سرگروه های مساجد برتر (پایگاه های الگو) سرکشی بعمل آوردند. ایشان در این جلسه سرگروه ها را نسبت به روش کار در حلقات توجیه نموده و مطالبی در خصوص...

برگزاری جلسه قرارگاه مسجد محوری ناحیه آق قلا

برگزاری جلسه قرارگاه مسجد محوری ناحیه آق قلا

در روز یکشنبه مورخ 26/09/1396 جلسه قرارگاه مسجد محوری ناحیه آق قلا با حضور استادیار و سرمربی منتخب ناحیه برگزار...

جلسه قرارگاه مسجد محوری ناحیه آق قلا

جلسه قرارگاه مسجد محوری ناحیه آق قلا

در روز دوشنبه مورخ 17/07/1396 جلسه قرارگاه مسجد محوری ناحیه آق قلا با حضور فرماندهان و مسئول تعلیم و تربیت حوزه ها در اتاق معاونت تعلیم و تربیت برگزار گردید. در این جلسه برنامه های پیشنهادی طرح مسجد محوری و همچنین انتخاب اعضای...

جلسه قرارگاه طرح مسجد محوری ناحیه آق قلا

جلسه قرارگاه طرح مسجد محوری ناحیه آق قلا

جلسه قرارگاه طرح مسجد محوری ناحیه آق قلا روز شنبه مورخ 02/07/1396 در اتاق جلسات ناحیه آق قلا با حضور فرمانده محترم ناحیه و معاونت های ناحیه و فرماندهان حوزه های محلات و جامعه زنان برگزار گردید. در این جلسه برنامه های...

جلسه قرارگاه طرح مسجد محوری ناحیه آق قلا

جلسه قرارگاه طرح مسجد محوری ناحیه آق قلا

در روز شنبه مورخ 04/06/1396 جلسه قرارگاه طرح مسجد محوری ناحیه آق قلا با حضور اعضا برگزار گردید. در این جلسه مساجد پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت و سطح بندی مساجد مشخص...

سرکشی از مسجد الگو ناحیه آق قلا

سرکشی از مسجد الگو ناحیه آق قلا

حاج آقا امیری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه آق قلا به همراه فرمانده ناحیه جناب سرهنگ کاظمی از مساجد الگو شهرستان آق قلا سرکشی بعمل آوردند.       ...