در روز دوشنبه 26/09/1397 مسابقات قرآنی سطح ناحیه ای در دو گروه برادر و خواهر با حضور نفرات برتر مسابقات قرآنی حوزه ای برگزار گردید.

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :