از سرگروه های شجره طیبه صالحین خواهر با حضور فرمانده محترم ناحیه و استادیار محترم صالحین در نماز جمعه تقدیر گردید

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :