از کلاسهای جوانه های صالحین پایگاه شهید هاشمی نژاد روستای سوسرا که بصورت خودجوش و خارج از ابلاغ برگزار می گردد جهت عرض خداقوت به مسئولین پایگاه سرکشی بعمل آمد

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :