قرارگاه مساجد ناحیه آزادشهر با موضوع برگزاری جشنواره مسجد برگزار گردید

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :