در روز سه شنبه مورخ 24/07/1397 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آق قلا به همراه مسئول تعلیم و تربیت ناحیه از خانواده شهید ایزدی روستای قربان آباد سرکشی بعمل آوردند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :