اردوی حلقه ویژه بسیجیان پایگاه موسی بن جعفر ناحیه آزادشهر به مقصد مشهد مقدس با برگزار گردید

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :