چهارمین نشست حلقه سرمربیان ناحیه رامیان با حضور استادیار محترم ،فرمانده ناحیه ،مسئول تعلیم و تربیت بسیج  ،سرمربیان و با حضور فرماندهان حوزه های مقاومت در تاریخ97/04/24 با موضوع طرح تقویت حلقات صالحین در محل دفتر استادیار برگزار گردید .

۲۰۱۸۰۷۱۵_۱۸۳۲۴۲۲۰۱۸۰۷۱۵_۱۸۳۲۱۱۲۰۱۸۰۷۱۵_۱۸۳۲۳۸

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :