با تلاش مربی صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهید آتابای حاج آخوند شمس الدین بیناگر  وبا ورود در مدرسه شهید دودانگی و ارتباط گیری دوستانه وصمیمی ودوستانه با دانش آموزان در مدارس محله حوزه استحفاظی مسجد پیامبر اعظم (ص) تعداد کثیری از دانش آموزان را به سمت مسجدبا کمک مدیر مدرسه  هدایت نمود و باخانواده ها هم در خصوص نظام تربیتی بسیج صالحین واهمیت جایگاه تعلیم وتربیت جلسات متعددی برگزار گردیدو خود مربی نیز در مدرسه کار ترببتی ونماز جماعت آن مدرسه را بر عهده گرفته و در ایام تحصیلی به تفکیک کلاس روزانه هریک کلاس جهت حضور در نماز اول وقت حضو ر چشمگیری دارند.IMG_20180312_114838_569 IMG_20180312_114846_832 IMG_20180312_114849_764

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :