جلسه حلقه سرمربیان صالحین با حضور استادیار صالحین (عبدالجبار آخوند میرابی ) درتاریخ 96/12/16 با موضوع هم اندیشی درتحکیم وحدت وتقویت فرهنگ مساجد وتشویق نوجوانان وجوانان به حضور در مساجد برگزارگردید ودر پایان از کلیه سرمربیان واستادیار صالحین هدایایی به رسم یادبود اهداء گردید.IMG_1213 IMG_1217 IMG_1220 IMG_1229 IMG_1231 IMG_1232

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :