خبرخوان

آرشیو ماهیانه "بهمن, 1395"

مصاحبه مربیان حلقات صالحین توسط کارشناسان استانی

مصاحبه مربیان حلقات صالحین توسط کارشناسان استانی

مصاحبه مربیان حلقات صالحین توسط کارشناسان استانی در نمازخانه ناحیه گنبد برگزار گردید. ...

سرکشی از حلقات صالحین ناحیه گنبدکاووس

سرکشی از حلقات صالحین ناحیه گنبدکاووس

سرکشی از حلقات صالحین ناحیه گنبدکاووس ...

چهارمین نشست حلقه استادیار با سرمربیان ناحیه گنبدکاووس

چهارمین نشست حلقه استادیار با سرمربیان ناحیه گنبدکاووس

نشست حلقه سرمربیان ناحیه گنبدکاووس با حضور سرمربیان و فرماندهان حوزه ها و فرماندهی محترم ناحیه در دفتر فرماندهی برگزار گردید. ...

برگزاری دوره ارتقاءدبیران حلقات سرگروه ها

برگزاری دوره ارتقاءدبیران حلقات سرگروه ها

برگزاری دوره ارتقاءدبیران حلقات سرگروه ها یک روزه ناحیه ای در کانون بسیج شهید مطهری ناحیه برگزار گردید. ...

سرکشی از خانواده شهداء

سرکشی از خانواده شهداء

سرکشی از خانواده شهداء توسط تیم تعلیم وتربیت به همراه جانشین محترم ناحیه  و مسئول بازرسی انجام گردید. ...

نشست فصلی یاوران ولایت ناحیه آق قلا

نشست فصلی یاوران ولایت ناحیه آق قلا

نشست فصلی یاوران ولایت ناحیه آق قلا در روز شنبه مورخ 4/10/1395 با موضوع حماسه 9 دی و با سخنرانی جناب سرهنگ بهمنی نژاد برگزار گردید. در این نشست که با حضور سرمربیان و سنخنرانان هیئات برگزار گردید سخنران درباره فنته سال 88 و حماسه...

سرکشی فرماندهی محترم و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه گنبد  از پایگاه طوبی انجام گردید.

سرکشی فرماندهی محترم و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه گنبد از پایگاه طوبی انجام گردید.

سرکشی فرماندهی محترم و مسئول تعلیم و تربیت ناحیه  از پایگاه طوبی انجام...